Puolue ry on Jyväskylän yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana ja aktivoijana. Tapahtumajärjestämisen ohella Puolue ry ottaa kantaa koulutuspoliittisiin kysymyksiin laitoksellamme ja yleisesti koko yliopistolla. Tavoitteenamme on pitää kiinni jyväskyläläisen politiikan tutkimuksen ainutlaatuisuudesta ja laadusta. ”By students, for students.”

Eniten yhdistyksen toiminta näkyy kuitenkin tapahtumien järjestämisessä: tarjoamme jäsenillemme mm. bileitä, liikuntavuoroja ja kulttuuritoimintaa. Joka vuosi valittavan yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää huoli kaikesta edellä mainitusta ja tietenkin toimia valtio-opin opiskelijoiden äänenä. Hallitus-osiosta löydät jokaisen hallituslaisen tehtävänkuvan ja yhteystiedot, eli  meihin voit ottaa yhteyttä Sinua askarruttavissa asioissa.

Puolueen toiminnassa ei ole kyse turhantärkeydestä. Tärkeintä on opiskelijatovereiden etu. Kyse ei myöskään ole wanhempien opiskelijoiden hauskanpidosta fuksien kustannuksella tai pienen sisäpiirin salamyhkäisistä saunailloista. Olemme kaikki samassa veneessä. Emme ole kampuksen suurin ainejärjestö, mutta kyllä meillä Puolueessa tiedetään, että koolla ei ole väliä. Tai niin saunailloissa ainakin väitetään.

Mainokset